Tietosuojaseloste

Uusi EU:n tietosuoja-asetus GDPR antaa rekisteröidyille enemmän oikeuksia omien henkilötietojen hallintaan. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa.

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi Color Garage Oy
  Osoite Kylmämäentie 9, talli 39
  70800 Kuopio
  Muut yhteystiedot
  info@colorgarage.fi / 040 506 8436
 2. Tietosuojaan liittyvät pyynnöt
  Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksissa ja pyynnöissä:
  info@colorgarage.fi / 040 506 8436
 3. Rekisterin nimi
  Verkkopalvelun käyttäjärekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus
  Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi. Käyttäjälle voidaan näyttää uudelleenmarkkinointia Google Ads kautta evästeiden perusteella.
  Tarjouspyynnön ilmoituksen välittäminen rekisterinpitäjälle.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Verkkopalvelun käyttäjät, asiakkaat, työntekijät
  Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika
  Tarjouspyynnössä / yhteydenotossa: sähköposti, nimi, viesti, aihe, ajoneuvon rekisterinumero tai merkki ja malli, maalin värikoodi
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille (Google). Lue täydellinen lista henkilötietojen käsittelystä yleiset palvelunehdot sivulta.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee AWS:ssa Frankfurtin konesalissa. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella.
  https://privacy.google.com/businesses/adsservices/
 9. Suojaus
  Pääsynhallinta toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta henkilöiltä, Google anonymisoi käyttäjätiedot, ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnolisiin henkilöihin. Suojattu yhteys verkkopalvelussa (SSL).
 10. Riskit
  Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.
 11. Rekisteröidyn oikeudet
 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojenoikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse; info@colorgarage.fi

12. Säilytysaika

Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.
Yhteydenottoja säilytetään enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta.